Knihovna Želetice
Naposledy aktualizováno: 27.1.2016

Z historie knihovny …

  • V roce 1910 byl založen spolek Národní jednota pro jihozápadní Moravu, který měl svoji knihovnu, což dokládají razítka v některých dosud zachovaných knihách v knihovně. 
  • Knihovna Tělovýchovné jednoty československého orla, kterou v roce 1926 vedl pan Josef Provazník. Tato potom se zánikem Orla kolem roku 1940 zanikla.
  • Knihovna ve škole, v níž půjčovali knihy učitelé.
  • V době 2. Světové války a v poválečných letech byla knihovna údajně ve škole knihy se ale mnoho nepůjčovaly.
  • Knihovna v domě čp. 12, knihy byly zabalené v papíře, byly nepřehledně naskládány v uzavřených skříních.
  • V roce 1974 přemístěna místní lidová knihovna do nově postaveného domu služeb č.p. 189. Zde již byly knihy přehledně uspořádané do regálů a zabalené do průhledné fólie. Po dobu třiceti let zde obětavě pracovala paní Ludmila Kopečková.
  • V roce 2003 přešla knihovna ze správy Okresní knihovny Hodonín pod správu Obce Želetice a dostala název Místní knihovna Želetice. Nadále se nachází v budově obecního úřadu č.p.189